direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Planologische en milieutechnische randvoorwaarden
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

Hoofdstuk 4 Planologische en milieutechnische randvoorwaarden

Het onderhavige bestemmingsplan is geheel ontwikkelingsgericht van aard waarbij sprake is van verschillende noodzakelijke onderzoeken. In dit hoofdstuk zijn de conclusies van de haalbaarheidsonderzoeken genoemd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de genoemde onderzoeksrapporten welke zijn toegevoegd als bijlage bij deze toelichting.