direct naar inhoud van 4.10 Verkeer en parkeren
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

4.10 Verkeer en parkeren

De parkeernorm voor de woningen wordt afgestemd op de woningtypologie en is conform de meest recente normeringen van de ASVV (Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen) van de CROW.

Plangebied

De verkeersstructuur in Stokkum is informeel. Parkeren gebeurt overwegend op eigen terrein of aan de rand van de weg, mits deze hier breed genoeg voor is.

Eltenseweg (kadastraal nr. 2742)

Parkeren vindt uitsluitend plaats op eigen terrein. De informele strook tussen weg en perceelsgrenzen wordt doorgetrokken.

Heuvelstraat (kadastraal nr. 2508 en 2511)

Parkeren vindt plaats op eigen terrein en/of langs de Heuvelstraat op een twee meter brede strook die vanaf de perceelsgrens direct naast de Heuvelstraat wordt aangelegd. In deze strook is alleen langsparkeren toegestaan en mogen maximaal 4 parkeerplaatsen achter elkaar worden gepositioneerd. Bij meer parkeerplaatsen is een tussenruimte van minimaal 2 meter vereist.

De parkeerstrook dient in samenspraak met een eventuele parkeerstrook aan de oostzijde van de Heuvelstraat (gebied A, perceel 1135), te worden aangelegd