direct naar inhoud van 4.3 Externe veiligheid
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

4.3 Externe veiligheid

Op 28 oktober 2004 is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) van kracht geworden. In het besluit zijn richtlijnen opgenomen voor het bouwen en handhaven van gevoelige bestemmingen zoals woningen in de buurt van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd en/of opgeslagen. In het kader van de externe veiligheid worden in hoofdzaak drie mogelijke risicobronnen onderscheiden:

  • Inrichtingen;
  • transportroutes;
  • buisleidingen.

Plangebied

Bij het raadplegen van de risicokaart van de provincie Gelderland is gebleken dat zich in de omgeving van de projectlocatie geen inrichtingen, transportroutes of buisleidingen bevinden die een risico vormen in het kader van externe veiligheid. De dichtstbijzijnde transportroute betreft de A12 op circa een kilometer afstand. Het plangebied ligt niet in het invloedsgebied van deze snelweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01_0005.jpg"

Figuur - Risicokaart Provincie Gelderland