direct naar inhoud van 2.2 Ontstaansgeschiedenis
Plan: Azewijn-Brummelhof
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgazwkombrmmlhof-on01

2.2 Ontstaansgeschiedenis

De ontwikkeling aan de weerszijden van de Brummelhof is het initiatief van een particuliere initiatiefnemer (Nedvastgoed BV) in samenwerking met een lokale woningbouwcorporatie (WSB – Woningbouwstichting Bergh). In het verleden was op de hoek Leppestraat/Brummelhof van oudsher een lokale horecagelegenheid (Vergulde Kip, Leppestraat 2-4) gevestigd. De Vergulde Kip had de beschikking over een café, een bescheiden zalencentrum en een bedrijfswoning. Voorafgaand aan de ideeën voor ontwikkeling van de Brummelhof was behoudens de woning het pand niet meer als zodanig in gebruik. Dit heeft ertoe geleid dat enkele jaren geleden door de gemeente met de toenmalige eigenaar gezocht is naar alternatieven. Eén van deze alternatieven was het realiseren van vervangende nieuwbouw ter plaatse van het voormalige zalencentrum in samenhang met de realisatie van een kleinschalige uitbreiding in de dorpsrand van Azewijn. Het oorspronkelijk bouwplan voor de locatie ging uit van de realisatie van een kleinschalig appartementencomplex ter plaatse van de horecagelegenheid aan de Leppestraat en op het achtererf parallel aan de Brummelhof richting de Marssestraat zouden aan weerszijden ééngezinswoningen gerealiseerd worden. Het gehele bouwplan bestond uit de realisatie van 35 woningen, waaronder 12 starterswoningen, zes seniorenappartementen en een cultureel centrum (verenigingsruimte, annex dorpshuis) in het aan de Leppestraat te realiseren appartementencomplex. Het bouwplan zou hiermee tegemoetkomen aan de lokale kwalitatieve woonbehoefte van de kern Azewijn, zoals die is vastgelegd in de gemeentelijke Woonvisie.

Tot op heden is echter niet het gehele bouwplan ontwikkeld. In de afgelopen drie jaren zijn de 28 woningen wel gerealiseerd maar is het appartementencomplex met bijbehorend cultureel centrum nog niet gerealiseerd. Reden hiervoor is dat de ontwikkeling van dit pand op enkele bezwaren stuitte. De initiatiefnemers hebben in overleg met de gemeente besloten om de ontwikkeling van de appartementen en het cultureel centrum te laten vervallen. Derhalve zijn aan de Brummelhof tot nog toe 28 nieuwe woningen gerealiseerd. De uitbreiding van het woningenaanbod voor verschillende doelgroepen voldoet aan de uitgangspunten van het gemeentelijke woonbeleid voor Azewijn.