direct naar inhoud van 2.1 Omgeving plangebied
Plan: Azewijn-Brummelhof
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgazwkombrmmlhof-on01

2.1 Omgeving plangebied

Het plangebied omvat een oppervlakte van circa 1 ha. Het plangebied maakt onderdeel uit van zowel de dorpskern als de dorpsrand van de kern Azewijn. De Brummelhof was in het verleden een onverhard pad dat de verbinding vormde tussen het toenmalige ensemble van boerderijwoning en bijbehorende bijgebouwen (Brummelhof nr. 2) en de dorpskern (Mattheusplein/Pastoor Meurstraat/Leppestraat) enerzijds en de extensieve (semi-) agrarische bebouwing aan de Marssestraat in de noordelijke dorpsrand.

Ten zuidoosten van het plangebied ligt een cultuurhistorisch waardevol ensemble van enkele monumentale gebouwen (de kerk en bijbehorende pastoriewoningen) en de begeleidende groene en deels verharde open ruimte van pastorietuin, begraafplaats en het Mattheusplein. Dit markante ensemble van bebouwing en open groene ruimte vormt in zekere zin het dorpshart en wordt aan de oostzijde begrensd door de naoorlogse kleinschalige planmatige bebouwing aan de Laakweg. Deze bebouwing bestaat met name uit twee-onder-één-kap eengezinswoningen en enkele kleine geschakelde seniorenwoningen. Op enkele plaatsen is aan de Laakweg een hoekperceel benut voor een meer extensieve afronding van de bebouwing in de vorm van een vrijstaande woning.