direct naar inhoud van Artikel 4 Wonen
Plan: Buitengebied Didam, Loilderhofweg 2a, 2b, 7a en 9 en Terborgseweg 5b
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwonlolwg2ab-or01

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vrijstaande woningen;
 • b. aan huis verbonden beroepen;

een en ander met bijbehorende overkappingen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven.

4.2 Bouwregels
4.2.1

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:

 • a. woningen worden gebouwd binnen het bouwvlak, met dien verstande dat 1 woning per bouwvlak is toegestaan;
 • b. de inhoud van de woning mag niet meer bedragen dan 750 m3, dan wel de op het moment van de terinzagelegging van het ontwerpplan bestaande inhoud;
 • c. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 4,5 en 9 meter, dan wel de op het moment van de terinzagelegging van het ontwerpplan bestaande goot- en bouwhoogte.
4.2.2

Voor het bouwen van bijgebouwen bij woningen, waaronder begrepen hobbykassen, dierenverblijven en soortgelijke gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Vrijstaande bijgebouwen dienen minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m2 per woning, dan wel de op het moment van de terinzagelegging van het ontwerpplan bestaande oppervlakte;
 • c. de goot- en bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3 en meter 6 meter, dan wel de op het moment van de terinzagelegging van het ontwerpplan bestaande goot- en bouwhoogte;
 • d. indien bijgebouwen binnen het hoofdgebouw worden ondergebracht gelden de goot- en bouwhoogte als genoemd onder lid 4.2.1 c.
4.2.3

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. erf- en terreinafscheidingen zijn niet toegestaan;
 • b. de maatvoering van de bouwwerken, geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan aangegeven in de onderstaande tabel:

Functie van het bouwwerk   Bouwhoogte (m)  
Overkappingen en pergola's   3  
Erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel   1  
Erf- en terreinafscheidingen op ten minste 1 m achter de voorgevel   2  
Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde   10