direct naar inhoud van 3.4 Varianten planMER onderzoek
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

3.4 Varianten planMER onderzoek

3.4.1 Inleiding

In de startnotitie zijn de alternatieven beschreven die in de planMER worden onderzocht. De alternatieven zijn mede gebaseerd op de in 2007 uitgevoerde quickscan.

Dit heeft (naast een vergelijking met de referentiesituatie) in de planMER geleid tot een vergelijking tussen 2 tracévarianten met als integraal onderdeel daarvan een snelheidsverlaging op de Drieheuvelenweg (tussen de aansluitingen met de Korensingel en de rotonde Tolhuis naar 60 km per uur)

De referentiesituatie is de situatie doorgerekend naar 2020 als de weg niet wordt aangelegd. Daarnaast is in de MER onderzoek gedaan naar eventueel aanvullende benodigde flankerende maatregelen op het gemeentelijk wegennet om de functie van de N316 te verstevigen, een en ander door middel van 2 scenario's (zie navolgende afbeelding):

  • Scenario 1: afwaarderen Drieheuvelenweg tussen de aansluitingen met de Korensingel en de Lengelseweg tot een erftoegangsweg met een max. snelheid van 30 km per uur;
  • Scenario 2: Afsluiting Drieheuvelenweg tussen de Korensingel en de Lengelseweg voor al het gemotoriseerde verkeer.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01_0004.jpg"

Scenario's flankerende maatregelen

3.4.2 Westelijke variant

De westelijke variant loopt voor het overgrote gedeelte (1,5 km) op een afstand van circa 20 meter (hart op hart) parallel aan de westzijde van bestaande Borgstraat. Voor een goede aansluiting op de beide rotondes aan het begin en het eind, loopt het tracé door open veld. De kruising met de Hartjensstraat wordt (uit oogpunt van landschappelijke overwegingen) via een split-level constructie uitgevoerd, waarbij de ontbrekende schakel over de Hartjensstraat wordt gevoerd. De Hartjensstraat wordt half verdiept aangelegd en de ontbrekende schakel wordt half verhoogd aangelegd. De bestaande Borgstraat gaat dienst doen als parallelweg en behoudt daardoor het huidige karakter. Ter hoogte van de kruising Hartjensstraat/N316 wordt de Borgstraat via insteekweggetjes verbonden met de Hartjensstraat, waarna de Borgstraat ten oosten van de N316 verder loopt. Navolgende afbeelding toont de westelijke variant.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01_0005.jpg"

Westelijke variant

3.4.3 Oostelijke variant

De oostelijke variant loopt voor het overgrote gedeelte (1,5 km) op een afstand van circa 20 meter (hart op hart) parallel aan de oostzijde van bestaande Borgstraat. Voor een goede aansluiting op de beide rotondes aan het begin en het eind, loopt het tracé door open veld. De kruising met de Hartjensstraat wordt (uit oogpunt van landschappelijke overwegingen) via een split-level constructie uitgevoerd, waarbij de ontbrekende schakel over de Hartjensstraat wordt gevoerd. De Hartjensstraat wordt half verdiept aangelegd en de ontbrekende schakel wordt half verhoogd aangelegd. De bestaande Borgstraat gaat dienst doen als parallelweg en behoudt daardoor het huidige karakter. Ten westen van de aansluiting N316/Terborgseweg wordt de Borgstraat opnieuw aangesloten op de Terborgseweg, waarbij de Borgstraat ten westen blijft van de N316. Ter hoogte van de Hartjensstraat wordt het (bestemmings)verkeer op de Borgstraat via de splitlevel constructie onder de N316 geleid, waarna de Borgstraat ten oosten van de N316 verder loopt. Navolgende afbeelding toont de oostelijke variant.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01_0006.jpg"

Oostelijke variant