direct naar inhoud van 2.2 Huidige situatie plangebied
Plan: 'Buitengebied Didam, herziening Hengelderweg 6 en 10'
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbbdrhengw610-on01

2.2 Huidige situatie plangebied

Hengelderweg 6

Op het perceel Hengelderweg 6 te Didam (noordelijke deel) is momenteel een intensieve veehouderij gevestigd. De locatie bestaat uit agrarische gronden, een bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen. De bedrijfswoning ligt aan de noordoostzijde van het plangebied en is georiƫnteerd op de Hengelderweg. Aan de bedrijfswoning is een loods gebouwd, die in gebruik is als garage, kantine en opslagplaats voor goederen. Er zijn drie schuren aanwezig voor het houden van varkens en pluimvee. Daarnaast is een loods aan de westelijk gelegen schuur gebouwd. Het onbebouwde gedeelte van het plangebied is grotendeels in gebruik als weiland. De twee schuren aan de westzijde zullen worden gesloopt (1.300 m2).

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bplgbgbbdrhengw610-on01_0004.jpg"

Huidige situatie en sloop

Op basis van bestaande milieurechten is ter plaatse sprake van een overbelaste situatie. Een groot deel van de westzijde van de aangrenzende kern Didam ondervindt hinder van het bedrijf. De feitelijke stankcirkel is aanzienlijk kleiner dan de vereiste stankcirkel. Daarnaast ligt dit deel van de kern Didam in de overheersende windrichting, hetgeen er voor zorgt dat op bepaalde momenten de geurhinder van het bedrijf nog verder in de kern kan doordringen.

Hengelderweg 10

Op de locatie Hengelderweg 10 was voorheen een champignonkwekerij gevestigd. Op het perceel rust nog steeds een agrarische bestemming. Het aanwezige gebouw binnen het agrarisch bouwperceel wordt thans gebruikt voor opslag van pallets. De locatie bestaat uit agrarische gronden, een bedrijfswoning en een bedrijfsgebouw. De bedrijfswoning ligt aan de oostzijde van het plangebied, aan de Hengelderweg. Van de bestaande schuur zal ten behoeve van het bouwplan circa 625 m2 worden gesloopt.
In het plangebied is zowel aan de randen als door het gebied sprake van veel opgaand groen.