direct naar inhoud van 5.7 Luchtkwaliteit
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02

5.7 Luchtkwaliteit

In de Wet Luchtkwaliteit is vastgelegd dat normen ten aanzien van de luchtkwaliteit niet overschreden mogen worden. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Hieronder valt bijvoorbeeld te denken aan de realisatie van nieuwe woonwijken tot 500 woningen.

Aangezien in het plangebied in de toekomst mogelijk circa 21 woningen gerealiseerd kunnen worden, kan worden gesteld dat het project 'in niet betekenende mate' bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Onderzoek naar de luchtkwaliteit in is derhalve voor dit project niet noodzakelijk.