direct naar inhoud van 1.4 Opzet bestemmingsplan
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02

1.4 Opzet bestemmingsplan

Om een helder beeld te krijgen van het plangebied dat centraal staat in dit bestemmingsplan wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de bestaande situatie. Hier wordt gekeken naar de huidige situatie van het gebied.

Hoofdstuk 3 gaat in op het beleid van de rijksoverheid, de provincie Gelderland, de regio's waar de gemeente Montferland deel van uitmaakt en het gemeentelijke beleid.

In hoofdstuk 4 wordt de toekomstige situatie voor het plangebied uiteengezet. De stedenbouwkundige opzet voor de nieuwe woonbuurt staat hier centraal.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02_0001.jpg"

Afbeelding 1.1: Ligging plangebied in Loerbeek

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02_0002.jpg" Afbeelding 1.2: Begrenzing plangebied

De planologische en milieutechnische randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied worden in hoofdstuk 5 behandeld.

Daarna volgt in hoofdstuk 6 de juridische planopzet voor het bestemmingsplan. Uitge-legd wordt hoe de verschillende uitgangspunten voor de woonbuurt vertaald worden in de bestemmingen. Tevens wordt de motivatie voor de overige bepalingen, horende bij de bestemmingen, weergegeven.

In hoofdstuk 7 wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het plan. Binnengekomen zienswijzen en reacties naar aanleiding van het vooroverleg worden in dit hoofdstuk behandeld.