direct naar inhoud van 1.3 Geldende bestemmingsplannen
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2000'. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 30 november 2000 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland d.d. 3 juli 2001. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming "Agrarisch gebied".