direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied, wijziging Kollenburgweg 2 (voorheen 6) te Didam
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.wplgbgbwonkolbuwg2-va01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Buitengebied, wijziging Kollenburgweg 2 (voorheen 6) te Didam' met identificatienummer NL.IMRO.1955.wplgbgbwonkolbuwg2-va01 van de gemeente Montferland.

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.wplgbgbwonkolbuwg2-va01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Wijzigen bestemming

2.1 Verbeelding

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied, wijziging Kollenburgweg 6 te Didam', zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.wplgbgbwonkolbuwg6-va01 (vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland op 1 oktober 2013), een en ander overeenkomstig de wijze zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.wplgbgbwonkolbuwg2-va01.

2.2 Regels

De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied', zijn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan met dien verstande dat:

in aanvulling op het bepaalde in artikel 27 (wonen), lid 4 (specifieke gebruiksregels) van de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' eveneens als een strijdig gebruik met de bestemming 'wonen' wordt aangemerkt:

  • a. Het niet (blijvend) voorzien in de landschappelijke inpassing en het (verharde) erf overeenkomstig het gebied voorzien van het rode kader zoals opgenomen op bijlage 1 'landschappelijke inpassing Kollenburgweg 2 Didam' bij de regels van dit plan binnen één jaar na het onherroepelijk worden van dit plan.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, wijziging Kollenburgweg 2 (voorheen 6) te Didam'