direct naar inhoud van Regels
Plan: Bestemmingsplan 'Buitengebied(eerste herziening), wijziging Klompenhorstweg 3 te Didam'
Status: concept
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.wplgbgbwonklhorst3-on01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het Bestemmingsplan 'Buitengebied(eerste herziening), wijziging Klompenhorstweg 3 te Didam' met identificatienummer NL.IMRO.1955.wplgbgbwonklhorst3-on01 van de gemeente Montferland.

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.wplgbgbwonklhorst3-on01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Wijzigen bestemming

2.1 Verbeelding

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied', zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va03 (vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Montferland op 29 september 2011) en het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz01-va01 (vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Montferland op 30 oktober 2014), overeenkomstig de wijze zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.wplgbgbwonklhorst3-on01.

2.2 Regels

De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' en het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' zijn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied (eerste herziening), wijziging Klompenhorstweg 3 te Didam'