direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied, wijziging Groenestraat 4/6
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.wplgbgbalggrst4en6-on01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het wijzigingsplan 'Buitengebied, wijziging Groenestraat 4/6' van de gemeente Montferland;

1.2 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.wplgbgbalggrst4en6-on01 met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

 

Artikel 2 Wijziging bestemming

2.1

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Montferland op 29 september 2011 overeenkomstig de wijze zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.wplgbgbalggrst4en6-on01.

2.2

De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn van toepassing op dit wijzigingsplan.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het wijzigingsplan 'Buitengebied, wijziging Groenestraat 4/6'.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente montferland op.....................

De Burgemeester, De Secretaris,

........................... .................................