direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Zeddam, Oude Doetinchemseweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgzddwonvinkhof2-or01

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor verhardingen voor woonstraten, pleinen, auto-, fiets- en voetgangersverkeer en de daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen parkeer-, speel- en groenvoorzieningen, watergangen en -partijen, geluidwerende voorzieningen, nutsvoorzieningen, in- en uitritten, met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 6.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. ondergeschikte gebouwen, zoals abri's, telefooncellen, kabelkasten en gemaalgebouwtjes; en
  • b. bij de bestemming behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichtmasten, verkeerstekens, straatmeubilair, speelobjecten.
6.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 6.2.1, gelden de volgende bepalingen:

  • a. van gebouwen mag de oppervlakte niet meer dan 6 m2 en de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen;
  • b. de bouwhoogte van licht- en andere masten, verkeerstekens en regelinstallaties mag niet meer dan 8 m bedragen;
  • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.