direct naar inhoud van 7.2 Ontwerp ter inzage legging
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

7.2 Ontwerp ter inzage legging

Het ontwerp van het bestemmingsplan wordt in 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen omtrent het voorgenomen plan bij het bevoegd gezag naar voren te brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Het bestemmingsplan is op 28 juni 2012 vastgesteld door de gemeenteraad.