direct naar inhoud van 5.1 Juridische opzet
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

5.1 Juridische opzet

5.1.1 Inleidende regels

In de inleidende regels is de omschrijving opgenomen van een aantal begrippen, die in de regels zijn gebruikt. Een deel van de begripsomschrijvingen is als zodanig voorgeschreven in de Ministeriƫle regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 / SVBP2008. Ook wordt aangegeven hoe bij de toepassing van de regels wordt gemeten.

5.1.2 Bestemmingsregels

De bestemmingsvlakken zijn bestemd als "Wonen" en "Tuin". Binnen "Wonen" is geregeld welke bouwwerken er opgericht mogen worden en wat de maatvoering is. De bestemming "Tuin" is geschikt voor erkers, bergingen en ingangspartijen aan een woning en bij de bestemming behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair.

5.1.3 Algemene regels

In de algemene regels worden onder andere vormen van verboden gebruik genoemd en het mogelijk maken van nutsvoorzieningen op het perceel.

5.1.4 Overgangs- en slotregels

In de slotregel is aangegeven wat de officiƫle naam van het plan is.