direct naar inhoud van Artikel 4 Tuin
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

Artikel 4 Tuin

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Tuin" aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 4.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. aangebouwde bijbehorende bouwwerken, zoals erkers, bergingen en ingangspartijen aan een woning;
 • b. bestaande bijbehorende bouwwerken, zoals bestaande erkers, bergingen en ingangspartijen aan woningen, en
 • c. bij de bestemming behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair.
4.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 4.2, gelden de volgende bepalingen:

 • a. van aangebouwde bijbehorende bouwwerken aan een woning mag:
  • 1. de diepte ten opzichte van de betreffende gevel van de woning ten hoogste 1,5 m bedragen;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 6 m² bedragen, onverminderd het bepaalde onder c, en
  • 3. de hoogte niet meer dan 4 m bedragen;
 • b. bestaande gebouwen als bedoeld in lid 4.2, onder b, mogen uitsluitend op de bestaande plaats en ten hoogste in de bestaande omvang worden gebouwd;
 • c. voor zover de gronden als bedoeld in lid 4.1, bij een woning behoren, mag ten hoogste 50% worden bebouwd van de aan de oorspronkelijke woning aansluitende gronden als bedoeld in lid 4.1, en in artikel 3 (Wonen);
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
pergola's:   3 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein waarop een gebouw staat:   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen:   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde   2 m