direct naar inhoud van 1.3 Geldend juridisch kader
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

1.3 Geldend juridisch kader

Voor het plangebied is momenteel het bestemmingsplan 'Kernen 2007' van kracht. Het bestemmingsplan 'Kernen 2007' is op 8 maart 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Goedkeuring door de Gedeputeerde Staten volgde op 2 oktober 2007 en op 19 november 2008 is het plan onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan 'Kernen 2007' geldt voor de kern van Azewijn, Braamt, Kilder, Lengel, 's Heerenberg en Stokkum.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01_0003.jpg"

Figuur - Uitsnede vigerend bestemmingsplan 'Kernen 2007'

In het vigerende bestemmingsplan heeft het westelijk plangebied de bestemming 'Agrarisch' en het oostelijk plangebied de bestemming 'Bedrijf, groothandel in olieproducten', 'Wonen' en 'Tuinen'.

Het als milieutechnisch ‘zwaarder’ bedrijf te typeren Handel in Minerale Olieproducten aan de Heuvelstraat heeft in het vigerende bestemmingsplan 'Kernen 2007' een branchespecifieke bestemming, hetgeen nieuwvestiging van andere bedrijfstypen in de zwaarder milieucategorieën voorkomt en voortzetting van de huidige activiteiten binnen de woonomgeving mogelijk maakt. Met dit bestemmingsplan veranderd echter het planologisch regime op deze locatie. De toekomstige bestemmingsregeling zal in hoofdzaak alleen nog ruimte bieden aan de bestemming "wonen". Met behulp van een afwijkingsbevoegdheid kunnen burgemeester en wethouders onder voorwaarden besluiten medewerking te verlenen aan ondergeschikte bedrijfsmatige activiteiten aan huis van maximaal milieucategorie 1.