direct naar inhoud van 7.2 Ontwerp terinzagelegging
Plan: Bestemmingsplan Kernen 2007, herziening Eltenseweg 7-9 Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-or01

7.2 Ontwerp terinzagelegging

Het bestemmingsplan heeft vervolgens vanaf 17 maart 2011 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van ter inzagenlegging is een ieder de gelegenheid geboden om zienswijzen omtrent het ontwerpplan aan de raad kenbaar te maken. In totaal zijn er 3 zienswijzen ingediend. De ingekomen zienswijzen en het gemeentelijk standpunt daarop zijn verwerkt in bijgevoegd Zienswijzenverslag.