direct naar inhoud van 3.3 Regionaal Plan stadsregio Arnhem-Nijmegen 2005-2020
Plan: Bestemmingsplan Kernen 2007, herziening Eltenseweg 7-9 Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-or01

3.3 Regionaal Plan stadsregio Arnhem-Nijmegen 2005-2020

Het Regionaal Plan van de stadsregio Arnhem-Nijmegen geeft de hoofdlijnen weer voor het ruimtelijke beleid voor de regio. De komende jaren wil de stadsregio werken aan een aantrekkelijke, internationale concurrerende regio Arnhem-Nijmegen. Het doel is bewoners, bedrijven en bezoekers aan de regio te binden door het verbeteren van condities voor 'het goede leven': het bieden van mogelijkheden voor prettig wonen en succesvol werken in een mooi, aantrekkelijk landschap waar men zich snel en comfortabel kan verplaatsen.

Hoofdstuk 4 van het Regionaal Plan beschrijft de gewenste kwaliteitsimpuls in stad en land. De leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de dorpen zijn daarbij een belangrijk aandachtspunt. De aanhoudende vraag naar landelijke woonmilieus kan grotendeels worden opgevangen door inbreiding en uitbreiding in de dorpen. Daarbij dient wel aandacht geschonken te worden aan de ruimtelijke verscheidenheid en identiteit van de regio.

Het regionale woonbeleid voor de dorpen en kleine kernen in de stadsregio voorziet daarom in het waarborgen van de ruimtelijke variatie en identiteit. De ontwikkeling van de dorpen vraagt om maatwerk en moet aansluiten op de karakteristieken van de historisch gegroeide dorpsstructuur, bewoningsvorm en het landschap.

Het project past binnen de kaders van het Regionaal Plan omdat de planlocatie aan de Eltenseweg is gelegen binnen de in het Regionaal Plan vastgestelde woningbouwcontour. Er is sprake van een kleinschalige inbreidingslocatie waarbij voor wat betreft schaal en vormgeving van de nieuwbouw wordt aangesloten op de reeds aanwezige dorpsbebouwing. Bij de realisatie van het plan dient rekening gehouden te worden met de ruimtelijke verscheidenheid en identiteit van de regio.