direct naar inhoud van 3.1 Nota Ruimte
Plan: Bestemmingsplan Kernen 2007, herziening Eltenseweg 7-9 Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-or01

3.1 Nota Ruimte

De Nota Ruimte bevat de visie van de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. De Nota Ruimte geeft aan dat de bundeling van verstedelijking en economische activiteiten gestimuleerd moet worden. De ruimte die in het bestaande stedelijke gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden gebruikt. Dit houdt in dat nieuwe bebouwing geconcentreerd in bestaand bebouwd gebied of aansluitend op bestaand bebouwd gebied tot stand dient te komen.

Het project past binnen de kaders van de Nota Ruimte, omdat het nieuwe woonhuis aan de Eltenseweg wordt gerealiseerd in aansluiting op het bestaande stedelijke gebied.