direct naar inhoud van 2.2 Beschrijving van het plan
Plan: Bestemmingsplan Kernen 2007, herziening Eltenseweg 7-9 Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-or01

2.2 Beschrijving van het plan

De locatie waar gebouwd wordt is in de huidige situatie onverhard en in gebruik als grasland c.q. weideveld. De beoogde bouwkavel grenst aan de achterzijde aan de gronden behorende tot de woning aan de Voorthuizerweg 2.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-or01_0004.jpg"

Dwarsdoorsnede van de nieuwe woning (indicatief)

De initiatiefnemer is voornemens tot de bouw van een vrijstaande woning in één bouwlaag en een kap. De oppervlakte bedraagt circa 8,0 x 15,0 meter. De goothoogte en nokhoogte bedragen circa 3,84 meter respectievelijk 9,00 meter. Bovenstaande tekening geeft een schematische weergave van het ontwerp.

De woning is georiënteerd op de Eltenseweg. De voorgevelrooilijn bevindt zich op circa 6,0 meter uit de perceelsgrens. Aan de overige zijdes blijft een strook van 3,0 meter uit de perceelsgrens vrij van bebouwing. Het perceel wordt ontsloten op de Eltenseweg. Op eigen terrein is voldoende ruimte aanwezig om in de parkeerbehoefte te voorzien.

De aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen zal worden getoetst aan de regels en de verbeelding van het voorliggende bestemmingsplan.