direct naar inhoud van 2.1 Huidige situatie
Plan: Bestemmingsplan Kernen 2007, herziening Eltenseweg 7-9 Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-or01

2.1 Huidige situatie

De kern Stokkum bevindt zich tussen 's Heerenberg en het Bergherbos. De kern van het dorp wordt begrensd door de Eltenseweg, de Gildestraat en de Pastoor van Sonsbeeckstraat. Een uitzondering hierop vormt de recente woonbebouwing aan de Hagelcruijsweg, aan de noordkant van het dorp. Langs de uitvalswegen van Stokkum en tussen Stokkum en 's Heerenberg is agrarische en landelijke bebouwing aanwezig.

De projectlocatie is gelegen aan de westelijke rand van Stokkum op korte afstand van het Bergherbos. Daar waar de Eltenseweg het Bergherbos binnengaat liggen een tweetal campings. Zuidelijk van de planlocatie, aan de Voorthuizerweg, is sprake van een kleinschalig bebouwingscluster van vrijstaande woningen. Op korte afstand van de planlocatie bevinden zich een aantal agrarische bedrijven. Oostelijk van de locatie ligt een sportterrein. De perceelsgrenzen in de directe omgeving van de planlocatie zijn beplant met houtwallen en bosschages. Ook langs de Eltenseweg en de Voorthuizerweg is beplanting aanwezig.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-or01_0003.jpg"

Stokkum en de projectlocatie, gelegen tussen 's Heerenberg (rechts) en het Bergherbos (links in beeld).