direct naar inhoud van 4.9 Externe veligheid
Plan: Buitengebied, herziening 2011-1 (Eltenseweg 7-9 Stokkum)
Status: ontwerp
Versie: 2
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-on02

4.9 Externe veligheid

Het externe veiligheidsbeleid is erop gericht te voorkomen dat er activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden op locaties die te dicht bij gevoelige bestemmingen liggen. Bedrijven die risicovolle activiteiten verrichten dicht bij woningen, ziekenhuizen, scholen of winkels vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Dit zijn bijvoorbeeld LPG-stations en bedrijven die veel chemicaliën opslaan. Uit oogpunt van externe veiligheid dient een veiligheidsafstand in acht te worden genomen tussen de risicovolle activiteit en omliggende functies.

In de omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle functies (inrichtingen, (buis)leidingen of transportroutes van gevaarlijke stoffen) aanwezig die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De Risicokaart van de provincie Gelderland vermeldt geen bijzonderheden voor de onderhavige locatie.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwgon02_0005.jpg"

Een uitsnede van de Risicokaart Gelderland