direct naar inhoud van 5.1 Vooroverleg
Plan: 's-Heerenberg, Stadspark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonstadsprk-or01

5.1 Vooroverleg

Op grond van artikel 5.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt vooroverleg gevoerd met vooroverlegpartners. Van het Waterschap Rijn en IJssel is een overlegreactie ontvangen. Deze reactie is als bijlage aan het plan toegevoegd en verwerkt in dit bestemmingsplan.