direct naar inhoud van 7.3 Bijzondere aspecten
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-va01

7.3 Bijzondere aspecten

Afwijkingsregels

In het bestemmingsplan is zoveel mogelijk met recht bestemd. Er is een beperkt aantal ontheffingsmogelijkheden opgenomen.

Teneinde te voorkomen dat kleine meetfouten tot grote gevolgen leiden en om enigszins flexibel met maatvoeringen om te kunnen gaan, zijn enkele afwijkingsmogelijkheden opgenomen om in geringe mate te kunnen afwijken van genoemde maten, oppervlaktes enzovoorts. Daarnaast zijn afwijkingsmogelijkheden opgenomen ten behoeve van het oprichten van openbare nutsdoeleinden en antennemasten met bijbehorende installaties.

Algemene wijzigingsregels

In de regels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de aanduiding 'maatschappelijk' te wijzigen in 'Wonen'. Hierbij is aangegeven hoeveel woningen maximaal gerealiseerd kunnen worden. Belangrijke voorwaarde om deze wijzigingsbevoegdheid toe te passen is dat voorzien moet worden in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.