direct naar inhoud van 6.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Emmerikseweg 17, 's-Heerenberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonmasdeel9-va01

6.2 Economische uitvoerbaarheid

De gemeente heeft alle gronden binnen de plangrens in eigendom verworven. Op een perceel rust nog een erfdienstbaarheid, die verwezenlijking van nieuwe bebouwing (mogelijk) in de weg staat. Ontheffing van de erfdienstbaarheid kon niet op minnelijke wijze worden bereikt, zodat de weg van onteigening wordt bewandeld.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om aan kostenverhaal te doen bij onder meer de bouw van één of meer woningen. De gemeenteraad kan een exploitatieplan vaststellen. De gemeenteraad kan echter ook besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen, als het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden, anderszins verzekerd is.


Met de ontwikkelaar is een realisatieovereenkomst gesloten, waarin de verschuldigde koopsom (gronddekking) is opgenomen en waarmee het kostenverhaal anderszins is geregeld.

Voor het gebied Emmerikseweg te 's-Heerenberg (Zuidelijke Entree / deelgebied 9 van het Masterplan) is een grondexploitatie opgesteld, waaruit blijkt dat de kosten geheel worden gedekt door de grondopbrengsten, dus het plan is economisch uitvoerbaar.