direct naar inhoud van 4.5 Verkeer
Plan: Emmerikseweg 17, 's-Heerenberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonmasdeel9-va01

4.5 Verkeer

Verkeersontsluiting

De verkeersontsluiting vindt plaats via de Emmeriskeweg, die een snelheidsregime van 50 km/uur kent. De weg leidt langs bestaande woningen en bevat zowel bestemmingsverkeer als doorgaand verkeer.


Parkeren

Parkeren ten behoeve van de woonfunctie zal aan de voorzijde van de nieuw geprojecteerde woningen langs de Emmerikseweg en op eigen terrein plaatsvinden. In totaal zullen er minimaal 9 openbare parkeerplaatsen worden gerealiseerd en 14 plaatsen bij de woningen op eigen terrein (uitgaande van 14 woningen).


Hiermee komt het aantal parkeerplekken op 1,6 plaatsen per woning. In de CROW-publicatie 182 'Parkeercijfers - Basis voor parkeernormering' (maart 2004) worden parkeercijfers gegeven per woningsoort en verstedelingsgraad.


Het plan voorziet in dure woningen en is gelegen in de schil van een weinig stedelijk gebied.
Voor dit type woning en deze omgeving wordt in de publicatie uitgegaan van een parkeerbehoefte per woning zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Woningtype   parkeerruimte   Aantal woningen*   Parkeer kencijfer   Aantal benodigde parkeer-
plaatsen  
Duur   Eigen erf   14   1   14  
  Openbaar gebied   14   0,6   8,4  
Totaal         22,4  

*uitgaande van de maximale invulling van 14 woningen


Volgens de normering van het CROW zullen er in totaal minimaal 22 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden.


In het openbaar gebied, aan de voorzijde van de woningen, zal de Emmerikseweg een nieuwe invulling krijgen met minimaal 9 openbare parkeerplaatsen.


Geconcludeerd kan worden dat voorliggend plan hiermee voldoende ruimte biedt voor parkeren.


Toename verkeersbewegingen

Het aantal voertuigbewegingen zal door de voorgenomen ontwikkeling enigszins stijgen.


Op basis van de CROW-publicatie nummer 256 'Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden' (oktober 2007) mag worden uitgegaan van een ritproductie van 8,2 ritten per woning. Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van 14 nieuwe woningen. Dit betekent op de omliggende wegen een maximale toename van 115 mvt/etmaal. Deze toename van verkeer is niet van dien aard dat hierdoor verkeerstechnische problemen in de omgeving van het plangebied zijn te verwachten.