direct naar inhoud van 3.4 Verkeer en parkeren
Plan: 's-Heerenberg, Zeddamseweg 13-19
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-va01

3.4 Verkeer en parkeren

3.4.1 Verkeer

Het plan is gelegen in het centrumgebied van 's Heerenberg. In de huidige situatie heeft het plangebied een gemengde functie. De ontsluiting van het gebied vindt plaats op de Zeddamsweg.

In de toekomstige situatie zal de entree van het appartementencomplex zich ook aan de Zeddamseweg bevinden. Het vijftal te realiseren parkeerplaatsen worden echter op het Villersgengske ontsloten. Beide wegen kunnen het mogelijk extra aantal verkeersbewegingen in het heersende verkeersbeeld opnemen.

3.4.2 Parkeren

Het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt bepaald door de aard en omvang van de activiteit waarin het plan voorziet. Om de parkeerbehoefte te bepalen is gebruik gemaakt van de normen die behoren bij de bouwverordening, welke normen zijn afgeleid van de parkeerkencijfers van het CROW5. Voor het vaststellen van de parkeerbehoefte is op basis van de normen bepaald hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn bij het te realiseren bouwplan.

Op basis van de CROW-publicatie wordt ten aanzien van de (niet-zelfstandige) zorgappartementen uitgegaan van de functie 'serviceflat/aanleunwoning in een matig stedelijk gebied met het gebiedstype 'centrum'. De parkeernorm bedraagt op basis hiervan minimaal 0,3 en maximaal 0,6 parkeerplaats per wooneenheid. De doelgroepen van deze zorgeenheden zijn mensen met een verstandelijke beperking met een zorgvraag. Zodoende kan de minimale parkeernorm van 0,3 parkeerplaats per wooneenheid gehanteerd worden, omdat deze bewoners geen auto zullen bezitten. In totaal zullen in het plangebied 15-17 zorgeenheden worden gerealiseerd, wat een parkeerdruk van 4,5 parkeerplaatsen tot gevolg heeft.

In het plangebied worden 5 parkeerplaatsen gerealiseerd aan de achterzijde van de gebouwen. In de parkeerbehoefte kan binnen het plangebied worden voorzien.