direct naar inhoud van 2.1 Huidige situatie
Plan: 's-Heerenberg, Zeddamseweg 13-19
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-va01

2.1 Huidige situatie

Omgeving plangebied

Het plangebied is gelegen in het centrum van 's-Heerenberg. De functies rondom het plangebied bestaan hoofdzakelijk uit detailhandel, horeca en dienstverlening. Daarnaast is in de omgeving van het plangebied (gestapelde) woonbebouwing aanwezig. Vanwege de diversiteit in functies heeft de omgeving van het plangebied een gemengd centrumkarakter. De afwisselende grootte van de bouwblokken, bouwhoogten, architectuur en diversiteit in geleding en kappen versterkt dit beeld.

Huidige situatie plangebied

De bestaande bebouwing in het plangebied bestaat uit twee bewoonde woonhuizen, een leegstaande stalling/loods en een leegstaande woning. De resterende gronden zijn grotendeels verhard. De navolgende afbeelding geeft inzicht in de ligging van voornoemde functies in het plangebied, alsmede de huidige situatie.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-va01_0004.jpg"

Huidige situatie van het plangebied
bron: risicokaart.nl, 2012

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-va01_0005.jpg"

Huidige situatie, vooraanzicht Zeddamseweg 13 (links) en Zeddamseweg 15-19 (rechts)
bron: SAB, 2012

De bestaande bebouwing in het plangebied wordt, ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling, gesloopt. De beoogde ontwikkeling ter plaatse van het plangebied vraagt om een invulling die aansluit op de bebouwde omgeving in maat, schaal, positionering en uitstraling.