direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Woonwijken Didam
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwwk-on01

Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verhardingen voor woonstraten, pleinen, auto-, fiets- en voetgangersverkeer en parkeervoorzieningen;
  • b. bermen, groen- en speelvoorzieningen;
  • c. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage';
  • d. bij een en ander behorende andere voorzieningen met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 15.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. ondergeschikte gebouwen, zoals abri's, telefooncellen, kabelkasten en gemaalgebouwtjes, nutsvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' en garageboxen ter plaatse van de aanduiding 'garage' en
  • b. bij de bestemming behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals lichtmasten, verkeerstekens, straatmeubilair, speelobjecten.
15.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 15.2.1, gelden de volgende bepalingen:

  • a. van gebouwen mag de oppervlakte niet meer dan 10 m², met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'garage' en 'nutsvoorziening' de oppervlakte gelijk mag zijn aan de aanduiding;
  • b. van gebouwen mag de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'garage' de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen;
  • c. de bouwhoogte van licht- en andere masten, verkeerstekens en regelinstallaties mag niet meer dan 10 m bedragen met uitzondering van een schietmast welke maximaal 15 m hoog mag zijn; en
  • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.