direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer - Railverkeer
Plan: Woonwijken Didam
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwwk-on01

Artikel 14 Verkeer - Railverkeer

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor spoorwegen met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

14.2 Bouwregels

Uitsluitend de volgende bebouwing is toegestaan:

  • a. gebouwtjes in de vorm van sein- en relaishuisjes met een maximale bouwhoogte van 5 m en bovenleidingportalen met een maximale bouwhoogte van 10 m;
  • b. bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van de spoorweg met een maximale bouwhoogte van 3 m met dien verstande dat de bouwhoogte van (licht)masten, seinpalen en verwijsborden maximaal 8 m mag bedragen.