direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Nieuwbouwplan
Plan: Heeghstraat, Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01

Hoofdstuk 4 Nieuwbouwplan

In het plangebied is momenteel het (voormalige) tuincentrum de Heegh gelegen. De bedrijfsvoering hiervan is reeds beƫindigd. De initiatiefnemers zijn voornemens om de bestaande bebouwing te slopen, alsmede de bestaande verharding op de locatie te verwijderen.

In het plangebied worden vervolgens vijf vrijstaande woningen gerealiseerd, welke naast elkaar gesitueerd zullen worden langs de Heeghstraat. De voorgevel van de vijf hoofdgebouwen zullen hierbij binnen de bebouwingsgrens aan de wegzijde worden opgericht (zie plantekening 'Plan Tuincentrum de Heegh, a/d Heeghstraat 35 te Didam', bijlage 4).

De bouwdiepte van de hoofdbebouwing zal 15 m bedragen, terwijl de goot- en nokhoogte van de nieuw te realiseren woningen respectievelijk maximaal 4 en maximaal 10 m zullen bedragen. Tussen de hoofdbebouwing en de zijdelingse perceelgrenzen zal een afstand van minimaal 2,5 m in acht worden genomen.

De (landschappelijke en stedenbouwkundige) inrichting van het plangebied zal geschieden op perceelsniveau.