direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Heeghstraat, Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt alle relevante milieutechnische en ruimtelijke informatie over het plangebied besproken. Aan bod komen bodem, geluid, bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid, geurhinder veehouderijen, watertoets, archeologie en flora & fauna.