direct naar inhoud van 1.2 Bestaande situatie
Plan: Heeghstraat, Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01

1.2 Bestaande situatie

Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom van Didam, aan de Heeghstraat. Het plangebied grenst aan het Didamse buitengebied Holthuizensche Veld en wordt aan de noordzijde begrenst door de Van Rouwenoortweg.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied aan de rand van de bebouwde kom van Didam

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01_0001.jpg"

Plangebied Heeghstraat

Het plangebied bestaat uit een twee kadastrale percelen, t.w. gemeente Didam, sectie O, percelen 499, 891 en 1265. Deze percelen zijn beide gelegen langs de Heeghstraat. De percelen hebben een oppervlakte van respectievelijk 17.800, 15.855 m2 en 28.490 m2, waardoor het plangebied een totale oppervlakte van 62.145 m2. In het plangebied is nu de (inmiddels vervallen) bedrijfsbebouwing aanwezig van het voormalige tuincentrum De Heegh. Rondom deze bebouwing is een groot deel van de locatie verhard middels tegels en betonklinkers. Het plangebied ligt in een lint van bebouwing (woningbouw aan zowel de oost- als westzijde) langs de Heeghstraat. Het noordelijk gedeelte van het plangebied is gelegen aan de rand van het buitengebied Holthuizensche Veld. De zuidzijde van het plangebied wordt begrenst door de Heeghstraat. Op ruim 1,8 kilometer afstand (ten zuidoosten van het plangebied) is de rijksweg A18 gelegen.

Afbeelding 2. Het plangebied Heeghstraat 35 vanuit de lucht (bron: Google Earth)

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01_0002.jpg"

Afbeelding 3. Het plangebied Heeghstraat gezien vanuit het zuiden (bron: Google Streetview)

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01_0003.jpg"
Afbeelding 4. Schematische weergave van het plangebied Heeghstraat 35 (in blauw weergegeven de kavels t.b.v. woningbouw)

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01_0004.jpg"