direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Heeghstraat, Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01

1.1 Aanleiding

De aanleiding voor dit bestemmingsplan is de wens van de initiatiefnemers om het voormalige tuincentrum De Heegh aan de Heeghstraat 35 te Didam te slopen en op de locatie vijf vrijstaande woningen langs de Heeghstraat te realiseren. De aanwezige bedrijfsbebouwing, inmiddels in vervallen staat, zal volledig worden gesloopt.

Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Ten behoeve van de functieverandering, dient aangetoond te worden dat er voor het plan ruimtelijk en milieuhygiƫnisch geen belemmeringen bestaan. De gemeente verlangt hiertoe een toetsing van het project aan de milieuwetgeving, alsmede het effect van het project op de omgeving, onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en een onderbouwing van de financiƫle uitvoerbaarheid.

Om een invulling te geven aan de door de gemeente Montferland gevraagde informatie, is door Kobessen Milieu B.V. te Arnhem een Ruimtelijke onderbouwing opgesteld, waarin op bovengenoemde aspecten wordt ingegaan. Ten behoeve van enkele aspecten zijn aanvullende haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, waarvan de rapportages als bijlage bij dit bestemmingsplan zijn gevoegd. Beschrijvingen van de belangrijkste conclusies uit de rapportages van de uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken zijn in het bestemmingsplan opgenomen.