direct naar inhoud van Artikel 6 Dienstverlening
Plan: Centrum Didam 2010
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmcntcentrdid-on01

Artikel 6 Dienstverlening

6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1

De voor Dienstverlening aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. dienstverlening;
  • b. wonen uitsluitend op de verdieping;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

6.2 Bouwregels
6.2.1

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
  • b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte.
6.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m.