direct naar inhoud van Artikel 9 Dienstverlening
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-va01

Artikel 9 Dienstverlening

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. zakelijke dienstverlening;
  • b. daarbij behorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen, verkeersvoorzieningen, groenvoorzieningen, tuinen en erven.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 9.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. gebouwen; en
  • b. bij een en ander behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals reclametekens, licht-, vlaggen- en andere masten, en beeldende kunstwerken.
9.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 9.2.1, gelden de volgende bepalingen:

  • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd;
  • b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)';
  • c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 10 m;
  • d. in afwijking van het bepaalde onder a,b,c, mag bebouwing buiten het bouwvlak worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 50 m2, een goothoogte van 4 m en een bouwhoogte van 5 m;
  • e. voor bebouwing buiten het bouwvlak geldt dat de bebouwing minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn moet worden gebouwd;
  • f. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
licht- en andere masten en beeldende kunstwerken   10 m  
luifels   4 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een terrein met daarop een gebouw   2 m  
overige erf- of perceelsafscheidingen   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3 m