direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-va01

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor groen- en speelvoorzieningen, dierenweiden, watergangen en -partijen, geluidwerende voorzieningen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden, in- en uitritten, en andere, ondergeschikte verhardingen.

10.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 10.1, mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.