direct naar inhoud van Artikel 15 Sport
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-va01

Artikel 15 Sport

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. recreatie- en sportvoorzieningen;
 • b. scoutingterrein;
 • c. midgetgolfbaan;
 • d. watergangen en waterpartijen;
 • e. een en ander met behorende parkeervoorzieningen met bijbehorende rijbanen, tuinen, paden, groenvoorzieningen en andere voorzieningen zoals nutsvoorzieningen.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 15.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen, en
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals tribunes, pergola's, vlaggenmasten en overkappingen zoals fietsenstallingen.
15.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 15.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen mogen niet meer dan 6 m bedragen;
 • b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven;
 • c. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' (%) is aangegeven';
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
tribunes   5 m  
vlaggen- en andere masten   15 m  
overkappingen en pergola's   3 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein met een gebouw   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde   2 m