direct naar inhoud van Artikel 14 Recreatie - Recreatiewoning
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-va01

Artikel 14 Recreatie - Recreatiewoning

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Recreatiewoning aangewezen gronden zijn bestemd voor maximaal twee recreatiewoningen.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen

Recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
  • b. de goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding maximale goot- en bouwhoogte aangegeven hoogte.
14.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal:

  • a. overkappingen en pergola's 3 m;
  • b. erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn 2 m;
  • c. overige erf- en terreinafscheidingen 1 m;
  • d. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 2 m.
14.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik ten behoeve van permanente bewoning.