direct naar inhoud van 2.4 Ontwikkelingen
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-or01

2.4 Ontwikkelingen

In dit bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan. Wel worden ontwikkelingen en bouwtitels die in de afgelopen planperiode (vanaf 2000) juridisch-planologisch mogelijk zijn gemaakt, en ook veelal zijn gerealiseerd, in dit bestemmingsplan meegenomen.

Bouwtitels in bestaand bebouwd gebied

Het plan laat geen nieuwe ontwikkelingen toe. Wel worden er enkele bouwtitels in dit plan opgenomen die juridisch-planologisch al mogelijk zijn gemaakt. De volgende bouwtitels worden in dit plan opgenomen:

Arnhemseweg 4a   16-04-2011   oprichten van een woning  
Averbeek 17   14-09-2004   oprichten van een woning  
Koningsweg 2a   30-11-2004   oprichten van een woning  
Schaapsdrift 5   27-10-2004   oprichten van een woning  
Schaapsdrift 8   17-05-2006   vergroten van een woning  
Schaapsdrift 12   --   herbouw van een dubbele woning  
Sint Jansgildestraat 13a   14-09-2004   oprichten van een woning  

Voor een deel zijn deze bouwtitels al gerealiseerd. Verder is er sprake van vier ontwikkelingsplannen. Het gaat om Steegseweg, Vaanhorst, Peeskesweg 1 en Eltenseweg.

Ontwikkelingsplan Steegseweg

Van het ontwikkelingsplan is de 1e fase in hoofdzaak gereed. De 2e fase zal afhankelijk van de marktsituatie worden ontwikkeld. Voor deze locatie is in 2008 een bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan is overgenomen in onderhavig bestemmingsplan.

De Vaanhorst

De uitbreiding 'de Vaanhorst' is inmiddels gerealiseerd en wordt in dit bestemmingsplan meegenomen.

Peeskesweg 1

De bestaande bebouwing wordt gesloopt en in plaats daarvan worden twee appartementencomplexen voor 28 appartementen en een huisartsenpraktijk met huisapotheek gerealiseerd. De planologische procedure is separaat doorlopen waarbij de haalbaarheid in dit bestemmingsplan wordt aangetoond.

Eltenseweg

Aan de Eltenseweg is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de bouw van drie woningen. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. De bouw van de woningen is echter nog niet gestart omdat er nog niet voldaan is aan de archeologische onderzoeksplicht.