direct naar inhoud van 4.7 Milieuhinder bedrijvigheid
Plan: Azewijn-Brummelhof
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgazwkombrmmlhof-on01

4.7 Milieuhinder bedrijvigheid

Het plangebied ligt niet binnen de milieucontouren van aanwezige bedrijvigheid in de omgeving. De afstand van de woningen tot de in de omgeving dichtstbijzijnde (agrarische) bedrijven is derhalve groot dat deze buiten elkaars invloedsfeer liggen. Dit kan geconcludeerd worden op basis van de maximale afstandcriteria conform de handreiking “Bedrijven en milieuzonering” editie 2009 van de VNG.