direct naar inhoud van 4.6 Luchtkwaliteit
Plan: Azewijn-Brummelhof
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgazwkombrmmlhof-on01

4.6 Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 is de Wet Luchtkwaliteit van toepassing. Deze wetgeving is vastgelegd in de Wet milieubeheer welke gelijktijdig is aangepast. Het doel van de luchtwetgeving is om mensen te beschermen tegen risico's van luchtverontreiniging.

In opdracht van de gemeente heeft de initiatiefnemer voor het gehele plangebied in 2005 een luchtkwaliteitsonderzoek (rapportnr. M050330SZ, 22 augustus 2005, De Klinker Milieumanagement & vergunningen bv) laten uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat er met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit door de realisatie van de 28 woningen geen grenswaarden en plandrempels worden overschreden. De realisatie van de 28 woningen heeft dus geen negatief effect gehad op luchtkwaliteit in de kern Azewijn.

Conclusie
Aangezien voorliggend bestemmingsplan conserverend van aard is maakt dit bestemmingsplan geen ontwikkelingen mogelijk die een verslechterende invloed hebben op de luchtkwaliteit.