direct naar inhoud van 4.3 Externe veiligheid
Plan: Azewijn-Brummelhof
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgazwkombrmmlhof-on01

4.3 Externe veiligheid

Op 28 oktober 2004 is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) van kracht geworden. In het besluit zijn richtlijnen opgenomen voor het bouwen en handhaven van gevoelige bestemmingen zoals woningen in de buurt van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd en/of opgeslagen.

In het kader van de externe veiligheid worden in hoofdzaak drie mogelijke risicobronnen onderscheiden:

  • 1. Inrichtingen;
  • 2. transportroutes;
  • 3. buisleidingen.

Inrichtingen
In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen inrichtingen die op basis van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) een potentiƫle belemmering zouden vormen voor het plangebied.

Transportroutes
In of nabij het plangebied zijn geen vervoerstromen aanwezig die een belemmering vormen voor het plangebied.

Buisleidingen
In of nabij het plangebied bevinden zich geen risicovolle buisleidingen die een belemmering vormen voor het plangebied.

Conclusie
Het aspect externe veiligheid heeft derhalve geen gevolgen voor onderhavig bestemmingsplan.