direct naar inhoud van 7.2 Zienswijzen
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

7.2 Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied, Ontbrekende Schakel N316' heeft met de bijbehorende 'Milieueffectrapportage Ontbrekende Schakel N316' en de daarbij behorende stukken, vanaf.....2012 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen.