direct naar inhoud van 5.4 Onteigening
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

5.4 Onteigening

Verwerving van gronden geschiedt op basis van minnelijk overleg, zo nodig gevolgd door onteigening. In artikel 3.4 van de Wro wordt de mogelijkheid geboden om een onteigeningsplan in het bestemmingsplan op te nemen. In de regels is een artikel met algemene aanduidingsregels opgenomen. De te onteigenen percelen zijn op de verbeelding aangeduid met een 'wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst'. Het gaat om de volgende percelen:

-   B   00725   Parochiële Caritasinstelling H. Gabriel  
-   B   00726   K.A.M. van Schriek  
-   B   00588   K.A.M. van Schriek  
-   B   00744   K.A.M. van Schriek  
-   B   00745   W.A.M. Giesen  
-   B   00307   K.A.M. van Schriek  
-   B   00387   K.A.M. van Schriek  
-   B   00698   H.J.B.J. Berendsen  
-   B   00696   H.J.B.J. Berendsen  
-   B   00694   K.A.M. van Schriek  
-   B   00719   K.A.M. van Schriek  
-   B   00721   K.A.M. van Schriek  
-   B   00746   K.A.M. van Schriek  
-   B   00090   Stichting Het Gasthuis te 's Heerenberg  
-   B   00351   H.W.M. Driessen  
-   B   00097   H.W.M. Driessen  
-   B   00585   H.W.M. Driessen  
-   B   00586   Parochiële Caritasinstelling H. Gabriel  
-   B   00418   Stichting Het Gasthuis te 's Heerenberg  
-   B   00127   H.J.B.J. Berendsen  
-   B   00273   H.J.B.J. Berendsen  
-   B   00276   Waterschap Rijn en IJssel  
-   B   00534   C.J. Eeken en M. van der Meij  
-   B   00133   G.J. ter Vrugt  
-   B   00130   G.J. ter Vrugt  
-   B   00780   H.B.R. Arendsen  

Op grond van het bepaalde in artikel 3.8, lid 1, onder c Wro is voorafgaand aan de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan kennis gegeven van deze ter inzage legging aan diegenen die in de basisregistratie kadaster staan vermeld als eigenaar c.q. beperkt gerechtigde van die gronden.