direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene ontheffingsregels
Plan: Buitengebied 2000 herziening 2002, herziening De Kemp 6 Wijnbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbalgkemp6-va01

Artikel 9 Algemene ontheffingsregels

9.1

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

  • a. in het plan genoemde inhoudsmaten, goothoogten, bouwhoogten en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de inhoudsmaten, goothoogten, bouwhoogten en afstandseisen;
  • b. de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing.
9.2

Artikel 9.1 onder a is niet van toepassing op de inhoud van woningen of op de oppervlakte van bijgebouwen, waaronder begrepen hobbykassen, dierenverblijven en soortgelijke gebouwen.

9.3

Ontheffing als bedoeld in artikelĀ 9.1 kan slechts worden verleend, mits:

  • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad.