direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied Montferland, herstelregeling Dijksestraat 53a te Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va02

Toelichting

Via een tussenuitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in het kader van de behandeling van één van de beroepschriften, gericht tegen het vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Montferland", de gemeenteraad van Montferland opgedragen de gekozen begrenzing van de bestemming "Bedrijf" ter plaatse van Dijksestraat 53a te Didam nader te motiveren, óf, indien daartoe aanleiding bestaat, de begrenzing aan te passen. De tussenuitspraak is als Bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen.

De gemeenteraad heeft besloten om een aangepaste regeling voor het adres Dijksestraat 53a te Didam vast te stellen.

Nadere uitleg is te vinden in het raadsvoorstel en de memo bij het raadsbesluit, zie Bijlage 2 en Bijlage 3.